Informatie rondom coronavirus

CLV actueel 5, 21 sept

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

Vandaag bereikte ons het bericht dat een leerling uit havo 5A positief uit de Coronatest is gekomen. De leerling is de afgelopen week thuisgebleven met klachten en in die week getest. Dit betekent dat de GGD het bekende bronnen- en contactonderzoek in gang zet.

Alle leerlingen uit havo 5 worden ook mondeling op de hoogte gesteld van de besmetting.

Het is mogelijk dat leerlingen benaderd worden door de GGD, als zij in een risicogroep zitten en langer dan een kwartier binnen anderhalve meter afstand zijn geweest van de leerling.

Op school gelden voor iedereen de al langer bekende afspraken:

  • Blijf thuis als je klachten hebt die kunnen duiden op een besmetting.
  • Laat je testen.
  • Volg het schema dat ook op de website staat
  • Houd op school afstand tot alle volwassenen.
  • Was regelmatig je handen en ontsmet ze als je een lokaal binnenkomt.
  • Blijf in het lokaal totdat de bel gaat en de docenten veilig naar en ander lokaal vertrokken zijn. Ga als je niet het eerste uur begint, pas naar binnen als de bel is gegaan om dezelfde reden.

Als iedereen zich aan de regels houdt, is de kans op verdere besmetting het kleinst.

Wij hopen vurig dat het bij dit bericht blijft en wensen iedereen sterkte en rust in deze lastige tijden.

Met vriendelijke groet,

De directie van het CLV

 

CLV actueel nummer 4, 17 september 2020
Omdat het ingewikkeld is om alle voorschriften om besmetting tegen te gaan bij te houden of te volgen, sturen we u een schema dat behulpzaam kan zijn, met een aantal veelgestelde of te verwachten vragen, met antwoord. Hopelijk kunt u zo lang mogelijk op alle vragen met ‘nee’ antwoorden.

 
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)