Informatie rondom coronavirus

Beslissingsschema

3 december 2020

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/ verzorger(s),

Omdat er veel in beweging is, brengen we u weer op de hoogte van enkele ontwikkelingen.

Verhuizing/ ingebruikname nieuwbouw
Op 12 november is ons nieuwe gebouw opgeleverd. De lijst met opleverpunten wordt nu afgehandeld. Daarnaast zijn interieurbouwers en andere leveranciers bezig om het gebouw in te richten, wordt het grondwerk voor de tuin voor en achter uitgevoerd en zijn stratenmakers aan het werk.

Regelmatig vragen leerlingen of zij het gebouw in mogen. Helaas kan dat nog niet, juist vanwege alle werkzaamheden die nog gaande zijn. Er is een Vlog in de maak die de leerlingen straks digitaal door het gebouw zal voeren.

De laatste week voor de kerstvakantie verhuizen we, verlaten we de Mispel en worden de tijdelijke lokalen weggehaald. We moeten ook in de andere gebouwen veel verplaatsen. Daarom is er die week op de maandag, dinsdag en woensdag voor de meeste leerjaren online-les met uitzondering van de examenklassen, mavo 2, 3 en 4 en het junior college. Op de donderdag en vrijdag zijn er geen lessen, maar worden er wel inhaaltoetsen en opdrachten gepland.  We doen dit omdat alle verhuisbewegingen en vrachtwagens niet te combineren zijn met leerlingen op het plein.

Kerstvieringen
De kerstvieringen vinden, ook vanwege de verhuizing, plaats op vrijdag 11 december, tijdens een lesuur van de mentor of een andere docent. De makers van de CLV-digi-Passion zijn bezig een digitale boodschap op te nemen die alle leerlingen tijdens dat uur te zien krijgen.

Het thema zal zijn: Oud en Nieuw

Eindexamens
Op 14 december hopen we meer te horen over welk besluit er genomen wordt over de landelijke eindexamens.

Online lessen
We streven ernaar zoveel mogelijk lessen van docenten die thuis moeten blijven online te laten geven. Dat lukt niet altijd, omdat een online les voor de leerlingen op school weinig kans van slagen heeft zonder de aanwezigheid van een surveillant.

Volgende week, op 8 december, horen we of er een besluit genomen is over een online-lesweek voor alle scholen in ons land, gekoppeld aan de kerstvakantie.

Kerstrapport
Omdat een groot aantal leerlingen de laatste week niet op school komt, reiken we dit jaar  geen kerstrapport uit. Alle cijfers zijn natuurlijk gewoon te zien op de magister app. Deze zijn op dat moment ook het meest actueel.

Het virus op school
Op het moment van schrijven hebben we te maken met 10 besmette leerlingen, uit verschillende leerjaren en 8 besmette medewerkers. Het zijn dagkoersen, want morgen kan het anders zijn, in beide richtingen. Gelukkig valt het met de klachten over het algemeen mee.

Zodra er sprake is van drie besmettingen tegelijkertijd in een en dezelfde klas, besluiten we om de klas enkele dagen thuis de lessen te laten volgen. Tot nu toe is dat twee keer het geval geweest. En het betreft nu een havo 5 klas, die vandaag en morgen online les krijgt. Dit is steeds ons eigen besluit, want de GGD adviseert op zo’n moment niets.

Als een van onze medewerkers klachten heeft kan hij of zij snel getest worden. Voor iemand die als nauw contact is bestempeld, geldt dat hij of zij zich kan laten testen op de vijfde dag na het contact.

Steunlessen
Over de steunlessen en lessen studievaardigheid vanwege de bijzondere onderwijssituatie, bent u apart op de hoogte gebracht.

Met vriendelijke groet,

Karin Wouters
Willem de Vos

 
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)