Jaaragenda

22-1-2018 26-1-2018 Toetsweek 2 m34/h45/v456
22-1-2018 26-1-2018 Djembéweek 3 brugklassen
24-1-2018 Decanaatsavond ag3
24-1-2018 Luva fa (vwo)
24-1-2018 Luva en (havo, Luva du (mavo)
25-1-2018 Cursus pedagogische tact (3)
25-1-2018 Vakkencarrousel ag3
25-1-2018 Luva en (mavo)
26-1-2018 Open huis
26-1-2018 Inleveren advisering ag3
26-1-2018 Luva fa (mavo)
29-1-2018 Wiskunde Olympiade
29-1-2018 Presentaties k&c jaar1 (6e t/m 8e uur)
29-1-2018 Uitloop toetsweek 4
31-1-2018 Decanaatsavond + vakkencarroussel h3
31-1-2018 Excursie kunst h5/v6
1-2-2018 PWS werkochtend m4 (1e t/m 3e uur)
5-2-2018 9-2-2018 excursie Brussel maw v6
6-2-2018 Excursie ak Amsterdam h5
6-2-2018 Docentenspreekavond hag3
7-2-2018 Presentaties pws m4
8-2-2018 Leerlingbespeking ag1
8-2-2018 Excursie bte m4
8-2-2018 10-2-2018 repetitieweekend musical
8-2-2018 10-2-2018 K&C amateurfestival Veenendaal jaar 3
9-2-2018 Cijfers inleveren toetsweek 2 vóór 16.30 uur
12-2-2018 Opgave herkansingen/inhalers toetsweek 2 vóór 23.59 uur
13-2-2018 Mentorspreekavond alle eerste klassen
13-2-2018 Examenfoto's
14-2-2018 Excursie ak Amsterdam v6
15-2-2018 AO4 (verkorte lesuren)
16-2-2018 Bijeenkomst oorlogsgetuigen
19-2-2018 23-2-2018 Projectweek klas ha1; Gouden Eeuw
19-2-2018 Workshops k&c jaar 1
19-2-2018 Demodag sportklas 1 vanaf 10.00 uur
20-2-2018 Beroepen3daagse m2
20-2-2018 Excursie kunst a3
21-2-2018 Beroepen3daagse m2
21-2-2018 Herkansingen inhalers toetsweek 2
22-2-2018 Herkansingen en Inhalers toetsweek 2
22-2-2018 Beroepen3daagse m2
22-2-2018 Leerlingbespreking ag3
23-2-2018 Excursie lo2 klas 4
26-2-2018 3-3-2018 Voorjaarsvakantie
3-3-2018 11-3-2018 conferentie Erasmus Spanje
5-3-2018 Huiswerkvrij
5-3-2018 9-3-2018 bezoek Rome g5
5-3-2018 9-3-2018 Inleveren profielkeuze
6-3-2018 PMR
6-3-2018 19-3-2018 rekentoetsperiode 2
1234
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
T (0318) 500 621
F (0318) 553 206
E info@clv.nl Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)