Jaaragenda

22-10-2018 26-10-2018 Herfstvakantie
29-10-2018 Deze week geen verkort lesrooster
29-10-2018 Huiswerkvrij
29-10-2018 Leerlingbespreking mh 1/h2
30-10-2018 Werkochtend sws m4 (1 t/m 3)
30-10-2018 Excursie Ma Gemeentehuis ag5
30-10-2018 Leerlingbespreking m2
31-10-2018 Leerlingbespreking m3/ag2
31-10-2018 Werkochtend pws h5
1-11-2018 Zorgdocentenoverleg
1-11-2018 Overleg coaches hoogbegaafdheid
1-11-2018 Overlegmoment afdelingen na 7e uur
1-11-2018 Decemberconcert koor repetitie vanaf het 7e uur
1-11-2018 Leerlingbespreking ha1
5-11-2018 9-11-2018 Toetsweek 1 Examenklassen en h4, v4/5
5-11-2018 9-11-2018 Mentorspreekweek brugklassen
5-11-2018 Leerlingbespreking ag1
6-11-2018 ZAT
6-11-2018 CWO werkdag
6-11-2018 Coachingsoverleg maatwerk na 6e uur
6-11-2018 Decemberconcert kleinkoor repetities 8e uur
7-11-2018 Dankdag
7-11-2018 Cross your Borders project a3
8-11-2018 Sectiemiddag 2
8-11-2018 Beeldcoaches train de trainer
8-11-2018 Cross your Borders project a3
9-11-2018 Cross your Borders project a3
9-11-2018 CBBA
9-11-2018 CLV schoolfeest123 (onderbouw)
14-11-2018 Pedagogisch tact
14-11-2018 Decemberconcert koor + kleinkoor
14-11-2018 Presentatie VO-scholen in de Basiliek
15-11-2018 Presentaties pws v6
15-11-2018 Mentorspreekavond hag2
15-11-2018 Overlegmoment afdelingen na 7e uur
15-11-2018 CBBA Theater 2
16-11-2018 Open dag UU v5
16-11-2018 Sluiting Magister voor cijferinvoer
16-11-2018 17-11-2018 LAN 31
19-11-2018 23-11-2018 SWS presentaties m4
19-11-2018 PMR
19-11-2018 Didachtisch coachen 1e video intervisie 2e groep
20-11-2018 Didachtisch coachen 1e video intervisie 2e groep
20-11-2018 Decemberkoor koor + kleinkoor repetitie vanaf het 7e uur
21-11-2018 Sollicitatiegesprekken Stick2Uganda
21-11-2018 Teamtraining schoolleiding (pl)
22-11-2018 Evaluatiemoment Expeditie CLV
22-11-2018 Overlegmoment afdelingen na 7e uur
22-11-2018 BPS overleg
22-11-2018 Excursie Maw Brussel h5
12345678
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)