CLV: Meldpunt voor ziekte en afwezigheid

CLV: Meldpunt voor ziekte en afwezigheid

Meldpunt

Het Meldpunt is een centrale plek in de school waar alle leerlingen zich moeten melden als zij korte of langere tijd niet aanwezig zijn in de les. Bij het Meldpunt registreren en controleren we alle absenties. Ben je te laat voor de les kom je bij ons melden. Ook wanneer je uit de les verwijderd wordt, moet je je melden bij het Meldpunt.
 

De regels

  • Tenzij je ouders via Magister je afwezigheid hebben gemeld, is er geen enkele reden acceptabel om te laat te komen of afwezig te zijn in de les. 
  • Bij meervoudig ongeoorloofd verzuim neemt de mentor contact op met ouder/verzorger en volgen er strafmaatregelen.
 
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)