Vacatures op het CLV

 

 

 

 

print

Actuele vacatures

Raad van toezicht (fte: nvt)
Salarisschaal: nvt (conform cao-vo)
Reageren voor: 24-10-2017
Functieomschrijving:

Het toezicht op het bestuur en de besturing van het CLV wordt uitgeoefend door een raad van toezicht, bestaande uit minimaal 5 en maximaal 7 leden.

Het CLV zoekt met ingang van 1 januari 2018 een lid voor de raad van toezicht.

De raad van toezicht handelt vanuit de principes van de Governance code Voortgezet Onderwijs met als sleutelbegrippen: openheid, transparantie en verantwoording. De leden van de raad van toezicht zijn in staat een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds hun toezichthoudende functie en anderzijds het fungeren als klankbord voor de rector-bestuurder van het CLV. De raad van toezicht oefent zijn taken uit als collegiaal team, dat zich actief opstelt in het belang van het CLV. De raad van toezicht toetst de bestuursbesluiten en geeft gevraagd en ongevraagd advies, conform de statuten van de stichting.

Meer informatie:

Profiel

  • U bent een rolvaste toezichthouder.

  • U bent in staat een onafhankelijke en positief kritische opstelling in te nemen met de juiste balans tussen betrokkenheid en professionele afstand.

  • U beschikt over integrerende kwaliteiten en bent een teamplayer.

  • U houdt toezicht op het beleid en de resultaten van het CLV.

  • U bent een kritisch klankbord voor de rector-bestuurder en uw mede-raadsleden.

  • U heeft affiniteit met bedrijfsvoering en bij voorkeur met accountancy

Beschikbaarheid

De raad van toezicht vergadert maximaal zes keer per jaar van 20.00 uur tot 22.30 uur, bij voorkeur op dinsdagavond.

Informatie

Hier vindt u statuten van de stichting en het reglement raad van toezicht.

Mocht u nog verdere informatie willen, dan kunt u een e-mail sturen aan de voorzitter van de raad van toezicht dhr. J.P. van den Toren, e-mailadres: janpeter.vandentoren@birch.nl

Uw reactie kunt u tot en met maandag 23 oktober 2017 richten aan secretariaat@clv.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
T (0318) 500 621
F (0318) 553 206
E info@clv.nl Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)